The money is made in investments by investing"

 

Er zijn totaal 4 waterbuffers met een diepte van 50 meter

There are a total of four buffers with a water depth of 50 meters

Dit systeem vertraagt de snelheid van de golven.

De rubberen rollen beveiligen de oeverkant tegen  het afbrokkelen.

De rubberblokken in het roodgekleurd vertragen het waterstroom.

Rubberen blokken die in zee staan houden zowel teruglopend(eb) water als opkomend (vloed)water

De bufferzone wordt een gezellige wandel route met restaurantjes,de veilig wordt hier gewaarborgd door breede trappen

De 4 aan een kant  blauwe pijpleidingen die worden aan het eind  gemonteerd aan de bufferzone,waar water weer terug in de zee stroomt

De gegraven kanalen (buffers) worden als een helling in zee gestort 


This system slows down the speed of the waves.

The rubber roll bars protect the side banks against crumble.

The rubber blocks in red colored slow the water flow violence.

Rubber blocks that are keeping both receding sea water as rising water

The buffer zone is a pleasant walking route with restaurants, the safety is guaranteed by broad staircases.


The four eachside blue pipelines be installed at the end of the buffer zone,where water flows back into the sea again.

7The dug channels (buffers) can be dumped into the sea